Евроинс получи лиценз за застраховка "Гражданска отговорност"

На 08 ноември 2006 година Комисията за Финансов Надзор издаде на ЗД “Евроинс” АД нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникващи при използване на сухопътни моторни превозни средства”.

ЗД „Евроинс” АД е третата застрахователна компания, която получи лиценз за застраховка „Гражданска отговорност”.

За 2005 година приходите на ЗД “Евроинс” АД по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” ( включително застраховка „Зелена карта”) са в размер на 19 млн. лв, с което отрежда на компанията пазарен дял от 7,6 %.

Обратно горе