„ЗД Евроинс” АД подкрепи провеждането на 18-та международна конференция SecurIT, InfoSec & Data Storage

 

Проактивният подход - пътят към устойчива ИТ сигурност

 

На 19 септември 2019г в София Тех Парк, Иновационен Форум "Джон Атанасов", с подкрепата на „ЗД Евроинс” АД, се проведе 18-та международна конференция  SecurIT, InfoSec & Data Storage - Проактивният подход - пътят към устойчива ИТ сигурност. Конференцията бе под патронажа на Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; председател на Съвета за киберсигурност към Министерски  съвет.

Осемнадесетата международна конференция  SecurIT, InfoSec & Data Storage  постави акцент върху вредите, които ежедневно биват нанасяни върху публични системи, финансовия и икономическия сектор от разнородни по мащаб кибератаки.


Също така на конференцията  бяха представени някои от системните усилия на държавата и ЕС за справяне с проблема киберпрестъпност, по какъв начин технологичните иновации могат да помогнат в борбата с актуалните заплахи и  как ефективно да се гарантира съхранението на данните на бизнеса и администрацията, и др.

 

Целевата аудитория на мероприятието бяха  мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност  от всички сегменти на икономиката: директори и мениджъри "Информационна сигурност"; мениджъри “Управление на риска”; мениджъри „Инфраструктура“; системни архитекти; инженери по сигурността; ИТ мениджъри; ИТ одитори; одитори по информационна сигурност; консултанти.

 

Събитието бе проведено със съдействието на : Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавна агенция "Електронно управление".

 Организатор на събитието :  ICT Media & ISACA Sofia Chapter .

 

 


Обратно горе