Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас
Йоанна Цонева

Йоанна Цонева

Йоанна Цонева притежава 19-годишен опит на висши ръководни длъжности в областите  застраховане , здравно  осигуряване, търговия  и хотелиерството.

В периода 2004 г. - 2008 г. г-жа Цонева е изпълнителен директор на „Евроинс – здравно осигуряване” АД. 

От 2008 г. е член на Управителния съвет  и изпълнителен директор на „ЗД Евроинс „ АД. Към настоящият момент е председател на Съвета на директорите  на „ЗД Евроинс“ АД. 

От юни 2015 г. е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД. 

Притежава магистърска степен по физика от „Св. Климент Охридски ”в София и  допълнителни специализации, професионален сертификат и диплом по мениджмънт от Висше училище по мениджмънт към НБУ и Open University, London. 

Владее руски и английски език.