Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас
Петър Аврамов

Петър Аврамов

Петър Аврамов притежава над 30 години опит на висши ръководни позиции в областите застраховане  и търговия. 

В периода 1981г - 1993 г. последователно  заема следните позиции: заместник-председател, председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на „Кооперативен съюз” гр.Видин; заместник-председател на Областен кооперативен съюз; 
От 1993 до 2002 е главен изпълнителен директор на ДЗИ Видин 
От 2002 до 2015 е председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на HDI Insurance в България 
 През 2015 заема длъжността председател на Управителния съвет  и главен изпълнителен директор на „ЗД Евроинс” АД 
От 2019г г-н Аврамов е независим член и  заместник-председател на Съвета на директорите на „ЗД Евроинс” АД и член на Надзорния съвет на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД. 
Г-н Аврамов е председател на Надзорния съвет на „Асоциацията на българските застрахователи” в четири последователни мандата и  член на борда на „Националното бюро на българските автомобилни застрахователи”  в два последователни мандата. 
Г-н Аврамов е член на Управителния съвет на „Българската федерация по баскетбол”, както и заместник-председател на Арбитражната комисия към федерацията в продължение на два последователни мандата.
 

Петър Аврамов е магистър по икономика от Икономическия университет гр. Варна и притежава редица следдипломни квалификации в областите застраховане и управление .