Необходима информация

МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА ОТ „ЗД ЕВРОИНС” АД Е ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ И ВИ ОСИГУРЯВА:


 • Комплексна грижа и персонално отношение при възникнал здравословен проблем
 • Навременна медицинска помощ
 • Медицински асистанс от Call center
 • Достъп до лечебни заведения с високоспециализирано медицинско оборудване и медицински специалисти за диагностика и лечение в цялата страна
 • Застрахователно покритие обвързано с индивидуалните Ви потребности на разумна цена
 • Безкасово обслужване в лечебни заведения, с които „ЗД ЕВРОИНС” АД има сключен договор
 • Спестяване на време и финансови средства
 • Спокойствие и сигурност за решаването на всеки възникнал здравословен проблем.


Медицинска застраховка от „ЗД ЕВРОИНС” АД е предназначена за здравоосигурени лица на възраст от 1 до 65 навършени години;

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:
Покриват се извършените от Вас разходи за здравни услуги и стоки предоставени в извънболнични и болнични условия в случай на заболяване или злополука, в обем и лимит договорени в застрахователния договор.
Покритите здравни услуги и стоки са обособени в застрахователни пакети и клаузи.

Начин на предоставяне/ползване на застрахователното покритие:
За здравни услуги по следните начини:
  •„Абонаментното обслужване“ (АО) – посещавате лечебно заведение, с което „ЗД ЕВРОИНС“ АД има сключен договор, като разходите за извършените медицински услуги се заплащат от „ЗД ЕВРОИНС” АД директно на лечебното заведение.
  •„Възстановяване на разходи“ (ВР) – заплащате разходите за използваните здравни услуги в избрано от Вас лечебно заведение, след което предявявате претенция към „ЗД ЕВРОИНС” АД за тяхното възстановяване.

За здравни стоки (лекарства, помощни средства, превързочни материали, диоптрични стъкла за очила и др.):
   • „Възстановяване на разходи“.

Териториално покритие: Република България

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА: 1 (една) година.

МЕДИЦИНСКАТА ЗАСТРАХОВКА ОТ „ЗД ЕВРОИНС” АД МОЖЕ ДА БЪДЕ:
• Индивидуална – застраховат се физически лица.
• Семейна – застраховат се физически лица членовете на едно семейство/домакинство.
• Групова – застраховат се служители и работници за сметка на работодател.

ВСЯКО ЗАСТРАХОВАНО ЛИЦЕ ПОЛУЧАВА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Медицински асистанс от Сall center:
    - консултиране при избор на лекар и/или здравно заведение    бързина и гъвкавост при назначаване на час за прием или за манипулация
    - проверка на статуса на предявена застрахователна претенция

• On-line (електронно) лично здравно досие – началната страница на www.euroins.bg:
    - архив на всички Ваши медицински документи: резултати от прегледи и изследвания, рецепти, предявени претенции
    - онлайн завеждане на претенция (щета) за възстановяване на разходи за медицински стоки и услуги без да се налага да посещавате офис на Застрахователя
    - статус на вече предявени претенции

•Персонална здравна карта
Осигурява достъп и абонаментно обслужване във всички медицински заведения, с които „ЗД ЕВРОИНС” АД има сключен договор.

•SMS известие
Чрез SMS-известие Ви информираме за излязло решение по претенция, както и при изплащане на обезщетение.

ЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ:
Начини за завеждане на претенция
• Оnline през личното електронно здравно досие чрез попълване на онлайн форма и качване на необходимите сканирани документи към искането.
• В Централно управление на „ЗД ЕВРОИНС” АД на адрес бул. Христофор Колумб № 43
• В Ликвидационен център или офис на „ЗД ЕВРОИНС” АД.

Необходими документи за възстановяване на направените разходи:
 • Искане за възстановяне на разходи за здравни услуги и стоки;
 • Документи доказващи основанието и размера на предявената претенция и изскванията към тях, описани в Указания за възстановяване на разходи за здравни стоки и/или услуги.

Одобрените суми по заведени претенции се изплащат по банков път.
Жалби по излезли решения може да подавате на complaint@euroins.bg.

Актуална информация за средните цени на медицински услуги, заплащани от компанията при възстановяване на разходи.

Медицинска услуга  лв
Първичен преглед 50
Вторичен преглед 25
Преглед с ехография 60
Преглед от хабилитирано лице 80
Компютърна аксиална томография 100
Ядрено-магнитен резонанс 270
Мамография на двете млечни жлези  35
Ехографско изследване - всички видове  35
Предхоспитализационна консултация 100
Самостоятелна стая на ден 100
Стая с две легла на ден 60
Индивидуален сестрински/акушерски пост /24 часа 70
Друг помощен персонал почасово /24 часа 20

 

За да научите повече за здравна застраховка от „ЗД ЕВРОИНС” АД посетете някой от нашите офиси или застрахователни посредници. Експертите ни ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще Ви помогнат да изберете подходящо застрахователно покритие.


Обратно горе