Новини

09 Декември 2009

Направете коледен подарък на своя автомобил!

С настъпващите коледни и новогодишни празници Auto CarD обявява промоционални цени  на клубните карти Classic, Premium и Family.  Само за  периода от 07 декември до 10 януари 2010 може да закупите карта Classic за 100 лв, Premium за 125 лв и…
04 Ноември 2009

„Застрахователно дружество ЕВРОИНС”АД отбелязва печалба за трето тримесечие на 2009 година

53.0 милиона лева е премийният приход на „Застрахователно дружествоЕВРОИНС”АД за първите девет месеца на 2009 година. Реализиран е спад от 7.9% спрямо постигнатите 57.5 милиона лева за деветмесечието на 2008 година.Основната причина за спада в премийния…
31 Юли 2009

„Застрахователно дружество ЕВРОИНС”АД отбелязва положителен резултат от инвестиции за първото полугодие на 2009 година

36.9 милиона лева е премийният приход на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД за първото полугодие на 2009 година. Реализираният спад от 2.8% спрямо постигнатите 37.9 милиона лева за първо полугодие на 2008 година е незначителен като се вземат предвид…
30 Април 2009

18.3 милиона лева е премийният приход на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС”АД за първо тримесечие на 2009 година

18.3 милиона лева е премийният приход на „Застрахователно дружество ЕВРОИНС”АД за първо тримесечие на 2009 година. Реализираният спад от 2% спрямо постигнатите 18.7 милиона лева за първо тримесечие на 2008 година е вследствие на взетото от мениджмънта решение…
01 Април 2009

Евроинс отчете 23.7% ръст на премийния си приход

Съгласно одитирания годишен финансов отчет, премийният приход на дружеството за 2008 г. възлиза на 82.35 милиона лева. Компанията отбелязва ръст по този показател от 23.7% спрямо 2007 г.  Най-висок дял в премийния приход, както и през 2007 г., заема…
05 Февруари 2009

Търговският регистър вписа увеличението на капитала на Евроинс

На 4 февруари 2009 г. Търговският регистър вписа увеличението на капитала на “ЗД Евроинс”АД. Капиталът на дружеството бе увеличен до 11 753 556 лева чрез парична вноска. Мажоритарният акционер “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД изпълни предварително обявените си…
04 Февруари 2009

ЕВРОИНС свика Общото събрание за избор на актюер

На 2 февруари 2009 година се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД с единствена точка в дневния ред: 1. Избор на отговорен актюер на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.На основание чл.…
02 Февруари 2009

"Евроинс Иншурънс Груп" ЕАД стъпи на турския застрахователен пазар

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) придоби 90% от капитала на турската общозастрахователна компания Интер Сигорта за 427 хиляди евро. Придобиването стана след получаване на разрешение от турския застрахователен надзор на 21 януари 2009. Компанията е основана…
01 Февруари 2009

Евроинс постигна 23.5% ръст на премийния си приход за 2008 г.

82.2 милиона лева е реализираният премиен приход съгласно предварителните отчети на „ЗД Евроинс” АД за 2008 г. при постигнато ниво на показателя за 2007 г. от 66.6 милиона лева. Ръстът на премийния приход на дружеството възлиза на 23.5% при очакван ръст на…
06 Януари 2009

“Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД записа 1 753 542 акции от увеличението на капитала на “ЗД Евроинс” АД

В рамките на процедурата по увеличение на капитала на “ЗД Евроинс”АД, мажоритарният акционер – “Евроинс Иншурънс Груп” ЕАД (ЕИГ) записа максимално допустимия съгласно закона брой акции от новата емисия от увеличението на капитала, въз основа на притежаваните…

Обратно горе