Уведомление

 

Уважаеми клиенти,

информираме ви, че от 01.11.2019 г. са в сила изменения в следните документи:  „Уведомление за поверителност във връзка с предоставянето на застрахователни услуги” и „Правила за предоставяне на информация за упражняване правата на субектите на лични данни”.

Тук бихте могли да се запознаете с целия текст на документите.


Обратно горе