Правила за уреждане на претенции по застрахователни договори

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори на застрахователно дружество “ЗД ЕВРОИНС” АД регламентират процедурите, по които застрахователят приема претенциите по застрахователните договори, събира доказателства за установяване на тяхното основание и размер, извършва оценка на причинените вреди, определя размера на застрахователното обезщетение, извършва разплащане с потребителите на застрахователни услуги и разглежда жалби, подадени от тях.

Обратно горе