Правила по уреждане на спорове

В изпълнение на разпоредбите на приложимото българско право уведомяваме потребителите на застрахователни услуги, че нерешените по доброволен ред спорове между страните по застраховка "КАСКО на МПС" се решават от съответния компетентен съд.


Обратно горе