Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

29

юни 2023

" ЗД Евроинс" АД отбеляза 25 години под мотото „Градим върху здрави основи”

Новина

"ЗД Евроинс” АД отпразнува 25 години от основаването си, на юбилейно събитие в Националния исторически музей в гр.София на 28 юни 2023г. Събитието беше уважено от стотици гости, сред които представители на бизнеса, застрахователни брокери, клиенти, партньори и служители от страната и чужбина.

 Празничната вечер бе открита от Асен Христов , председател на надзорния съвет на Еврохолд България АД и Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на Еврохолд България, които са и  основателите на Евроинс. Еврохолд е сред водещите финансови и енергийни групи в Централна и Югоизточна Европа и е собственик на Евроинс чрез дъщерната Евроинс Иншурънс Груп АД (EИГ). „Днешният ден е много важен  за нас. За  изминалите 25 години всички ние заедно успяхме да изградим успешен бизнес в България и още 10 страни в Европа. Благодарни сме на милионите клиенти, които ни се довериха и на хилядите партньори и колеги, които са в основата на това доверие. Това доверие, включително в предизвикателни за нас периоди, е висока оценка за труда и усилията, които полагаме, за да отговорим на очакванията. Щастливи сме, че днес сме заедно с всички колеги, за които Евроинс е, и винаги ще бъде символ на висок професионализъм, сигурност, почтеност и качество на европейско ниво“, заяви Асен Христов.

Поздравителни адреси за юбилея на Евроинс изпратиха бизнес и работодателски организации. Българската стопанска камара чрез председателят й Добри Митрев, поздрави специално застрахователната компания за приноса й в осигуряването на иновативност, качество и лоялна конкуренция в сектора.

Евроинс е най-голямата застрахователна компания на българския пазар за 2022 г. с общ премиен приход от над 453 млн. лв. (232 млн. евро), ръст от близо една трета спрямо предходната година. Извън България компанията развива дейност още в Гърция, Полша, Испания, Нидерландия, Германия, Италия и Великобритания. На външните пазари дружеството оперира съгласно Европейската директива за правото на свобода на предоставяне на услуги (Freedom of services) и Европейската директива за правото на свобода на установяване (Freedom of establishment).

Портфейлът на Евроинс включва над 70 продукта, които покриват 18 вида застраховки.

“Резултатите ни потвърждават, че сме избрали правилна стратегия за развитие на Евроинс. Тежестта на моторното застраховане в портфейла на компанията намалява за сметка на други продукти с добра перспектива за растеж. Целта ни е да постигнем още по-голяма диверсификация на портфейла, като в същото време ще продължим да предлагаме активно автомобилни застраховки в определени категории, които ни носят добра доходност и в които имаме изградени стабилни позиции. Предвиждаме да развиваме допълнителна дейност на външните пазари в определени сегменти, в които имаме силни конкурентни предимства. Дигитализацията на всички процеси и продукти също е наш фокус,” коментира Йоанна Цонева, изпълнителен директор на „ЗД Евроинс” АД.

Евроинс развива активно и програма за корпоративна социална отговорност, която включва проекти и дейности, насочени към опазване на околната среда, подкрепа за спорта, образованието, културата и социалното дело на регионално, национално и европейско ниво.

През изминалите двадесет и пет години Евроинс печели редица отличия като сред най-значимите са наградата за „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество” (през 2013 г. и  2017 г.), приз в конкурса „Застрахователи на обществото” (2017 г.) за каузата си за осигуряване на средства за летен рехабилитационен лагер за деца, лишени от родителски грижи, както и награда за „Дружество с най-добро корпоративно управление” от Асоциацията на инвеститорите (2007 г.) Дружеството е печелило и много отличия за своята корпоративна социална отговорност, в която си сътрудничи с организации, подкрепящи хора в неравностойно положение и деца, лишени от семейна среда.