София

София     1592, ЦУ, бул. “Христофор Колумб” №43

Тел. : 0700 17 241

Тел. : 02 /9651 512
Тел:  02/9651 511

email: likvidacia@euroins.bg

С намалено работно време от 09.00ч до 16.00ч,
 в делнични дни, за периода на извънредната  епидемична обстановка   
 
 


(виж картата)София, кв. “ Люлин” 7, ул. Орион 84, сграда Булвария Холдинг
Teл: 02 / 4895494

email: likvidacia1@euroins.bg

(виж картата)

С намалено работно време от 10.00ч до 15.30ч.за периода на извънредната  епидемична обстановка  
.

 

София, ул. „Козлодуй” №2

(виж картата)

тел: 02/4144244

email: likvidacia3@euroins.bg

 

С намалено работно време от 10.00ч до 15.30ч.за периода на извънредната  епидемична обстановка  
.

 

София, ул.Илия Бешков №2  / Дару Кар /   

(виж карта)
тел: 02/4144524
email: darucar_licv@euroins.bg

 

С намалено работно време от 10.00ч до 15.30ч.за периода на извънредната  епидемична обстановка  
.

 


Обратно горе