София

София     1592, ЦУ, бул. “Христофор Колумб” №43

Тел. : 0700 17 241

Тел. : 02 /9651 512
Тел:  02/9651 511

email: likvidacia@euroins.bg

(виж картата)

 

Работно време:

Понеделник - Петък от 08.30ч до 18.00 ч

София, кв. “ Люлин” 7, ул. Орион 84, сграда Булвария Холдинг
Teл: 02 / 4895494

email: likvidacia1@euroins.bg

(виж картата)

 

Работно време:

Понеделник - Петък от 08.30ч до 17.00 ч


.

 

София, ул. „Козлодуй” №2

(виж картата)

моб.тел:0897 009466

email: likvidacia3@euroins.bg

 

Работно време:

Понеделник - Петък от 08.30ч до 17.00 ч

 

 

 

 

София, ул.Илия Бешков №2  / Дару Кар /   

(виж карта)
тел: 02/4144524
email: darucar_licv@euroins.bg

 

Работно време:

Понеделник - Петък от 08.30ч до 17.00 ч

 

 
.

 


Обратно горе