Организационна структура

 

ЗД Евроинс” АД е дружество с едностепенна система на управление.

Компанията се управлява от Съвет на директорите (СД) в следния състав: 

 

Съвет на директорите

Йоанна Цонева – Председател на Съвета на директорите

Петър Аврамов – Независим член и  Заместник-председател на Съвета на директорите

Румяна Бетова –  Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Евгени Игнатов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Ирена Лалова  –  Независим член на Съвета на директорите

 


Обратно горе