Златолина Мукова, Председател на Управителния съвет на „ЗД Евроинс” АД и Изпълнителен директор на „Евроинс иншурънс груп” АД пред в. „Пари”

"За" или "против" маркирането и поставянето на стикери на автомобилите със застраховка "Автокаско"? Защо?

Категорично сме против маркирането и поставянето на стикери на автомобилите със застраховка „Автокаско”. Може ли някой да посочи пример в коя страна от Западна Европа се прави такова маркиране? А може ли някой да каже защо в Румъния и Македония, където както знаете ние оперираме, колите не се маркират и въпреки това явлението „кражба” е почти непознато? По мое мнение отговорите са ясни. Не стикерите и маркировката помагат срещу кражбите, а ефективната работа на полиция и застрахователи. Докато има стикери и маркировка винаги ще има съмнение, че това е начин за ориентиране на автокрадците. Още повече, че почти няма случай застраховател да е открил откраднат автомобил благодарение на маркировката.

Кой е по-правилният подход за плащането на застраховка "Гражданска отговорност" - цялата сума еднократно или разсрочено?

Докато в България не се развие нормативната база и клиентите не започнат да използват кредитни карти, по-правилният начин е еднократно плащане. Какво имам предвид. В Испания продаваме застраховки на разсрочено плащане, но на клиенти, които притежават кредитни карти и които имат кредитна история. А в България продаваме застраховки на разсрочено плащане без да се спазват никакви правила за отпускане на кредит, каквото всъщност представлява разсроченото плащане. А като се имат предвид резултатите на застрахователите по този вид застраховка, към настоящия момент  определено по-добрия вариант е еднократното плащане.

За автомобила или за активния шофьор трябва да бъде застраховката "Гражданска отговорност"?

И двата варианта имат положителни и отрицателни страни. За мен проблемът не е в това дали застраховката е на автомобила или на водача. Проблемът е, че сме една от последните страни в Европа, където все още няма централизирана система за издаване на полици по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. И също, че нямаме информация за историята на щетите на всеки водач, на базата на която да определяме тарифите. Само с въвеждането на бонус-малус системата можем да очакваме както подобряване на резултатите по застраховката, така и подобряване на поведението на водачите на пътя.

Как може да се реши проблемът с ниския обхват на застраховка "Гражданска отговорност"?

Аз вече казах, че най-важното е централизираното издаване на полиците,което от своя страна ще даде възможност за контрол от страна на отговорните държавни органи. Необходими са промени в нормативната уредба, които да осигуряват възможност за налагане на наказателни мерки на собствениците на МПС без застраховка само на база на данните в информационната система.С премахването на разсроченото плащане и прекратяването на полици при неплащане също би трябвало да се повиши обхвата.

Кой и защо практикува "застрахователен туризъм"? Как това се отразява на пазара?

Не считам, че т.нар. „застрахователен туризъм” от страна на чужденци в България има съществено влияние върху пазара, тъй като броят на тези застраховки е много нисък. По-съществено влияние на пазара оказват българските граждани, които живеят и работят в чужбина, но сключват застраховките си в България. А тези случаи няма как да се проследят и прекратят. Така те ползват по-ниските тарифи в България, а при застрахователно събитие, се прилага нормативната база на развитите европейски страни.

Евентуалното присъединяване на България към Шенген ще се отрази ли по някакъв начин на застрахователния пазар в България?

 Присъединяването към Шенген ще доведе по премахване на граничните контролно-пропусквателни пунктове към страните от Шенген, които са страни-членки на ЕС и още няколко европейски страни, но и към момента тези пунктове нямат никаква роля върху застрахователния пазар. И сега повечето застрахователи в България не изискват заплащането на допълнителна премия за страните, присъединени към Шенген. 

Кои са основните тенденции за застрахователния пазар, които очаквате през 2011 г.? Кога може да очакваме съживяване на пазара?

Очаквам, че към края на 2011 г. спадът на размера на записаните премии по общо застраховане на пазара ще спре, а през 2012 г. -  приходите ще започнат и да нарастват. За догонване на предкризисните нива все още е рано да се говори. Реализирането на тези очаквания, разбира се, е в пряка зависимост от подобряването на макроикономическата обстановка в страната. Ние вече сме свидетели на по-добри показатели през първото тримесечие на 2011г., и като се има предвид, че застраховането обикновено следва със закъснение тези промени, можем да предположим и подобряване на застрахователния пазар към края на годината. Що се отнася до видовете застраховки, вече имаме положителна тенденция на увеличаване на премиите по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, която носеше най-големите загуби за застрахователите през последните години.

 


Обратно горе