Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

При щета Имущество

  1. Преприемете всички необходими действия
    за ограничаване на щетите.
  2. В случай на необходимост, обадете се на 112
  3. Уведомете"ЗД Евроинс"АД за събитието:
При необходимост от съдействие обадете ни се на: 0700 17 241

При Пожар

При Земетресение

При Авария

При Кражба с взлом, Грабеж и Вандализъм

При Късо съединение или токов удар

При свличане и срутване на земни пластове

При Удар от превозно средство или животно

При Гражданска отговорност към трети лица