Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

При щета Каско

  1. Обезопасете мястото на
    събитието, сложете сигнален триъгълник с цел
    ограничаване на вредите.
  2. В случай на необходимост, обадете се на 112
  3. Направете снимки на мястото на събитие и на
    уврежданията на всички превозни средства.При необходимост от съдействие обадете ни се на: 0700 17 241

Щета на паркинг

ПТП с друго МПС

Самокатастрофа /маневра/ увреждане, възникнало по време на движение

При природно бедствие – буря, градушка, наводнение и др.

Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)

Кражба на МПС

Пожар, палеж или взривяване на МПС

Щети настъпили извън територията на Република България (в чужбина)