Застраховка ЕлектрозаЩИТа

 

Застраховка „ЕлектрозаЩИТа“ e доброволна имуществена застраховка, която осигурява покритие на щети върху битови електроуреди, предизвикани от късо съединение, токов удар и пренапрежение в електрическата мрежа вследствие на мълния.

„ЕлектрозаЩИТа“ е съвместен продукт на „ЗД Евроинс“ АД и „Електрохолд Продажби“ EАД, и е предназначена само за битовите потребители на „Електрохолд Продажби“ EАД.

Информация за застраховката и подаване на заявление за издаване на сертификат може да получите:

* Във всеки търговски център на „Електрохолд Продажби“ ЕАД  адреси 

* Във всяка агенция и фронт офис на „ЗД Евроинс” АД  адреси

* На телефон : 0700 10 010 на „Електрохолд Продажби“ ЕАД  

* На телефон:  0700 17 241 на „ЗД Евроинс” AД


Обратно горе