Плавателни съдове

„ЗД ЕВРОИНС” АД има богат опит в морското застраховане. Този вид застраховане се регламентира както от Общите условия за застраховане на плавателни съдове на дружеството, така и от INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS -1.11.95г.

Обект на застраховане са всички видове плавателни съдове, включително плаващи докове и платформи по време на експлоатация, както по време на строеж и ремонт.

Застрахователното покритие е по избор на клиента и включва Каско пълна загуба или загуба или щета от посочени рискове, отговорност сблъскване, обща авария и спасяване, загуба на навло и дисбурсменти, война и стачни действия, както и други специални покрития.

Дружеството предлага и застраховане на всички видове морски товари при условията, които са посочени подробно в раздел Карго.

Обратно горе