Каско на МПС

СЪС ЗАМЕСТВАЩ АВТОМОБИЛ

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СЪС "ЗД ЕВРОИНС" АД:

• партньорство с надеждна и коректна  застрахователна компания;

• покрития по максимално широк набор от рискове

ЕВРОИНС ВИ ПРЕДЛАГА:

•  застраховка „Каско на МПС” за леки автомобили с български държавни регистрационни номера;
•  от 4.08 % тарифно число за леки автомобили ;

•  24/7 автоасистанс с карта от СБА;
•  пътна помощ до 150 км

•  заместващ автомобил (Клауза Е+), в случай на настъпване на застрахователно събитие;
• компетентно сервизно обслужване в широка мрежа от доверени сервизи в цялата страна от компании- партньори.

Покрити рискове

•    "Пожар и природни бедствия ";
•    "Пътно транспортно произшествие ";
•    "Злоумишлени действия на трети лица ";
•    "Кражба на цяло МПС";
•    "Грабеж на цяло МПС".
•    " Автоасистанс".

Заместващ автомобил "Клауза Е+" - при настъпване на ПТП на територията на Република България по вина на друг участник в движението, констатирано с протокол от КАТ или двустранен протокол, при което застрахованото МПС не може да се движи на собствен ход, клиентът може да се възползва от покритието за „Заместващ автомобил”.

След завеждане на щета в ликвидационен център на „ЗД Евроинс” АД, ако е платена цялата премия по застраховка „Каско на МПС“ и са изпълнени другите изисквания на клауза „Е+“, клиентът ще има право на възстановяване на разходи за наемане на заместващ автомобил, за което ще бъде уведомен изрично от „ЗД Евроинс” АД.

Клауза „Е+“ - „Заместващ автомобил“ се предоставя само на физически лица, собственици на леки или товарни автомобили с общо тегло до 3,5 т, които са застраховани по клауза „А“ – Пълно каско на застраховка „Каско на МПС“ за срок от 12 месеца и с включено право за отстраняване на щети в доверен сервиз.

Покриват се разходи за наем на заместващ автомобил за срок до 10 последователни дни, в рамките на един месец от получаването на уведомлението от „ЗД ЕВРОИНС“ АД, че са изпълнени всички изисквания по клауза „Е+“. Покриваните разходи са ограничени (лимитирани) до съответната максимална наемна цена на ден, посочена в условията на клауза „Е+“.

Заместващ автомобил може да бъде нает от всяка фирма за рент-а-кар услуги или платформа за споделено ползване на автомобили (като Spark и други подобни), която извършва дейност на територията на Република България.  

 

Период на застраховката

Застраховката е сключва за период от 1 година или по-кратък при договореност със Застрахователя и влиза в сила от 00:00 (нула) часа на деня, следващ заплащането на застрахователната премия.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или на разсрочени вноски.

В случай на  събитие:

•   Обадете се и регистрирайте събитието в КАТ и / или подпишете двустранен протол
•  Незабавно уведомете Застрахователя по един от следните начини:
    - в ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД;
    - в агенция на ЗД ЕВРОИНС АД във вашия град;
    - на електронен адрес: likvidacia@euroins.bg;
    - на телефон: 0700 17 241;
    - представете увреденото МПС за оглед в ликвидационен център на ЗД ЕВРОИНС АД;
•   Можете  да отстраните щетата в един от доверените сервизи в най-кратки срокове.


Обратно горе