Онлайн предявяване на претенция по имуществени застраховки

Застрахован/Заявител:


Номерът на полицата е невалиден. Номерът на полицата е валиден.
 

Събитие и искане:

лв.


 

Банкова информация на застрахования:

 

Потвърждение:

Този формуляр се попълва задължително съгласно чл. 380 (1) от Кодекс за застраховането: “Лицето, което желае да получи застрахователно обезщетение, е длъжно да отправи към застрахователя писмена застрахователна претенция. Лицето е длъжно с предявяването на претенцията да предостави пълни и точни данни за банковата сметка, по която да се извършат плащанията от страна на застрахователя, освен в случаите на възстановяване в натура”

Известно ми е, че за неверни данни, посочени от мен в тази декларация, нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК.
Попълнете кода от изображението в полето под него

Обратно горе