Евроинс очаква 53 млн. лева премиен приход за 2006 г


ЗД „Евроинс” АД реализира премиен приход от над 3,9 милиона лева за м. октомври, постигайки ръст от над 37% в сравнение със същия период на 2005 г. От началото на 2006 г. дружеството отбелязва увеличение на премийния приход от 25 % или 34 милиона лева.

За 2006 г. Евроинс очаква да реализира премиен приход над 53 млн. лв. Прогнозата се базира на очакван увеличен обем по застраховки „Автокаско” за новолизинговани автомобили през последно тримесечие, както и на запазен пазарен дял по застраховка „Гражданска отговорност”.

При прогнозиран ръст на общозастрахователния пазар в България за 2006 г. от 12% и обем от 1 050 милиона лева, пазарният дял за годината на ЗД „Евроинс” АД ще възлезе над 5%.

Изплатените от дружеството обезщетения за десетте месеца на годината бележат минимален спад до ниво от 12,4 милиона лева, като размерът на показателя на годишна база се очаква да достигне нивото от 2005 г. - 15 милиона лева.

Обратно горе