Финансова информация

ПОКАЗАТЕЛИ 2013 2014 2015
Премиен приход (хил. лв.) 118 923 82 886 118 387
Изплатени обезщетения (хил. лв.) 61 246 84 409 77 701
Квота на щетимост (%) 72,7% 67,1% 61,2%
Нетна печалба (хил. лв.) 6246 297 204
Премиен приход на общозастрахователния пазар (хил. лв.) 1 423 472 1 434 333 1 570 535
Пазарен дял (%) 8,4% 5,8% 7,5%
Застрахователни резерви (хил. лв.) 123 745 124 154 148 238
Собствен капитал (хил. лв.) 18 729 17 914 23 777
Брой акции към края на периода (хил. броя) 11 754 11 754 16 470
Печалба на 1 акция (лв.) 0,53 0,03 0,01
Дивидент за 1 акция (лв.) - - -
Пазарна капитализация към края на периода (хил. лв.) 10 814 12 918 14 329
bg1.png
bg2.png
bg3.png

Обратно горе