Индивидуална

ИНДИВИДУАЛНА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА


С индивидуална Медицинска застраховка от „ЗД ЕВРОИНС” АД, Вие сте независими от държавното здравеопазване и получавате лесен и надежден достъп до навременно медицинско обслужване, отговарящо на Вашите здравни потребности.
Бъдете отговорни към своето здраве!

Застраховат се здравноосигурени български граждани и чужденци, пребиваващи в страната на възраст от 18 до 65 навършени години.

Застрахователно покритие:
Застрахователното покритие е обособено в застрахователен пакет „Комбинирана медицинска помощ” (КМП). Покритите здравни услуги и стоки са групирани в Клаузи: Здраве и Здраве+, като всяка клауза включва определени по вид, обхват и обем здравни услуги и стоки в следните раздели:
• Извънболнична медицинска помощ:
- прегледи и консултации;
- неотложна медицинска помощ;
- лабораторни и инструментални (апаратни) изследвания, вкл. високоспециализирани изследвания;
- манипулации;
- физиотерапия;
- амбулаторни хирургически операции;
- подготовка за хоспитализация и др.
• Болнична медицинска помощ:
- болничен престой;
- прегледи и консултации;
- лабораторни и инструментални (апаратни) изследвания;
- манипулации;
- лечение, вкл. хирургически операции, рехабилитация, физиотерапия;
- санаториално лечение;
- санитарен транспорт.
• Възстановяване на разходи за здравни стоки при извънболнична и болнична медицинска помощ:
- лекарствени продукти;
- медицински консумативи;
- помощни средства.

Начин на предоставяне/ползване на застрахователното покритие:
„Възстановяване на разходи” – При настъпване на застрахователно събитие Вие заплащате разходите за необходимите здравни стоки и предоставените здравни услуги в лечебно заведение по избор, след което предявявате претенция пред „ЗД ЕВРОИНС” АД за възстановяването им.

Застрахователна сума (лимит на отговорност):  
Отговорността на Застрахователя е до размера на договорените лимити за съответното покритие, независимо от броя на настъпилите събития в периода на застрахователното покритие и предявените претенции.

Застрахователна премия:
Застрахователната премия зависи от избраната клауза и лимит на отговорност.

Срок на действие на застраховката: 1 (една) година.

Вашите ползи:
• Осигурявате спокойствие и сигурност за ежедневието си
• Получавате комплексно покритие
• Управлявате парите си като избирате лимит
• Свободен избор на лечебно заведение и специалисти в цялата страна
• Бързо решаване на здравния проблем – без чакане за направление
• Онлайн лично здравно досие
• Онлайн завеждане на претенция за възстановяване на разходи

Обратно горе