Необходима информация

 

МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА ОТ „ЗД ЕВРОИНС” АД Е ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ И ВИ ОСИГУРЯВА:


 • Комплексна грижа и персонално отношение при възникнал здравословен проблем
 • Навременна медицинска помощ
 • Медицински асистанс от Call center
 • Достъп до лечебни заведения с високоспециализирано медицинско оборудване и медицински специалисти за диагностика и лечение в цялата страна
 • Застрахователно покритие обвързано с индивидуалните Ви потребности на разумна цена
 • Безкасово обслужване в лечебни заведения, с които „ЗД ЕВРОИНС” АД има сключен договор
 • Спестяване на време и финансови средства
 • Спокойствие и сигурност за решаването на всеки възникнал здравословен проблем.


Медицинска застраховка от „ЗД ЕВРОИНС” АД е предназначена за здравоосигурени лица на възраст от 1 до 65 навършени години;

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:
Покриват се извършените от Вас разходи за здравни услуги и стоки предоставени в извънболнични и болнични условия в случай на заболяване или злополука, в обем и лимит договорени в застрахователния договор.
Покритите здравни услуги и стоки са обособени в застрахователни пакети и клаузи.

Начин на предоставяне/ползване на застрахователното покритие:
За здравни услуги по следните начини:
  •„Абонаментното обслужване“ (АО) – посещавате лечебно заведение, с което „ЗД ЕВРОИНС“ АД има сключен договор, като разходите за извършените медицински услуги се заплащат от „ЗД ЕВРОИНС” АД директно на лечебното заведение.
  •„Възстановяване на разходи“ (ВР) – заплащате разходите за използваните здравни услуги в избрано от Вас лечебно заведение, след което предявявате претенция към „ЗД ЕВРОИНС” АД за тяхното възстановяване.

За здравни стоки (лекарства, помощни средства, превързочни материали, диоптрични стъкла за очила и др.):
   • „Възстановяване на разходи“.

Териториално покритие: Република България

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА: 1 (една) година.

МЕДИЦИНСКАТА ЗАСТРАХОВКА ОТ „ЗД ЕВРОИНС” АД МОЖЕ ДА БЪДЕ:
• Индивидуална – застраховат се физически лица.
• Семейна – застраховат се физически лица членовете на едно семейство/домакинство.
• Групова – застраховат се служители и работници за сметка на работодател.

ВСЯКО ЗАСТРАХОВАНО ЛИЦЕ ПОЛУЧАВА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Медицински асистанс от Сall center:
    - консултиране при избор на лекар и/или здравно заведение    бързина и гъвкавост при назначаване на час за прием или за манипулация
    - проверка на статуса на предявена застрахователна претенция

• On-line (електронно) лично здравно досие – началната страница на www.euroins.bg:
    - архив на всички Ваши медицински документи: резултати от прегледи и изследвания, рецепти, предявени претенции
    - онлайн завеждане на претенция (щета) за възстановяване на разходи за медицински стоки и услуги без да се налага да посещавате офис на Застрахователя
    - статус на вече предявени претенции

•Персонална здравна карта
Осигурява достъп и абонаментно обслужване във всички медицински заведения, с които „ЗД ЕВРОИНС” АД има сключен договор.

•SMS известие
Чрез SMS-известие Ви информираме за излязло решение по претенция, както и при изплащане на обезщетение.

ЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНИ УСЛУГИ И СТОКИ:
Начини за завеждане на претенция
• Оnline през личното електронно здравно досие чрез попълване на онлайн форма и качване на необходимите сканирани документи към искането.
• В Централно управление на „ЗД ЕВРОИНС” АД на адрес бул. Христофор Колумб № 43
• В Ликвидационен център или офис на „ЗД ЕВРОИНС” АД.

Необходими документи за възстановяване на направените разходи:
 • Искане за възстановяне на разходи за здравни услуги и стоки;
 • Документи доказващи основанието и размера на предявената претенция и изскванията към тях, описани в Указания за възстановяване на разходи за здравни стоки и/или услуги.

Одобрените суми по заведени претенции се изплащат по банков път.
Жалби по излезли решения може да подавате на complaint@euroins.bg.

Актуална информация за средните цени на медицински услуги, заплащани от компанията при възстановяване на разходи.

Медицинска услуга  лв.
Първичен преглед 70
Вторичен преглед 40
Първичен преглед от хабилитирано лице 100
Вторичен преглед от хабилитирано лице 60
Преглед от специалист с ехография/еходоплер/ехокардиография 85
Преглед от хабилитирано лице с ехография/еходоплер/ехокардиография 125
Компютърна аксиална томография 120
Ядрено-магнитен резонанс 280
Фиброгастроскопия (ФГС) 200
Фиброколоноскопия (ФКС) 250
Анестезия за ФГС и ФКС 120
Ехографско изследване - всички видове  45
Рентгенографии  35
Мамография на двете млечни жлези  45
Колпоскопия 55
Колпоскопия с прицелна биопсия 65
Изследване на цитонамазка 35
Вземане на материал за микробиологично/цитологично изследване 5
Холтер ЕКГ  55
Ехокардиография 60
Еходоплер 60
ЕКГ с разчитане 15
ЕМГ/ЕЕГ  50
ФИД 30
Предхоспитализационна консултация 100
Самостоятелна стая на ден 100
Стая с две легла на ден 60
Индивидуален сестрински/акушерски пост /24 часа 70
Друг помощен персонал почасово /24 часа 20
Почистване на зъбен камък 100

За да научите повече за здравна застраховка от „ЗД ЕВРОИНС” АД посетете някой от нашите офиси или застрахователни посредници. Експертите ни ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще Ви помогнат да изберете подходящо застрахователно покритие.

 

⚠️ Нова информация във връзка с медицински застраховки ⚠️


Обратно горе