Заместващ автомобил "Клауза Е+"

допълнителна услуга към застраховка „Каско на МПС”  на „ЗД Евроинс“ АД

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛАУЗА Е+?

При настъпване на застрахователно събитие, констатирано с протокол от КАТ или двустранен протокол, при което отремонтирането на щетата  по оценка на доверения сервиз ще отнеме повече от 5 работни дни, клиентът има възможност да се възползва от услугата  „Заместващ автомобил”.

КОЙ  МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ УСЛУГАТА „ЗАМЕСТВАЩ АВТОМОБИЛ“?

Услугата се предоставя на  физически и юридически лица със сключена застраховка „Каско на МПС”  (клауза „А”) за леки автомобили, с изцяло платена застрахователна премия и включено право за отстраняване на щети в доверен сервиз.

КОЛКО СТРУВА УСЛУГАТА „ЗАМЕСТВАЩ АВТОМОБИЛ“?

Клиентът не заплаща допълнителна премия за услугата, тя е част от застрахователната премия на застраховка „Каско на МПС” клауза „А”.

КАК СЕ ПОЛУЧАВА ЗАМЕСТВАЩ АВТОМОБИЛ?

При завеждане на щета в ликвидационен център на „ЗД Евроинс” АД,  на клиента  се  издава  възлагателно писмо за услугата  „Заместващ автомобил”,  попълва се искане и се подписва  декларация.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ КЛИЕНТ ЗА УСЛУГАТА „ЗАМЕСТВАЩ АВТОМОБИЛ“?

1. Автомобилът се наема на място в доверения сервиз, като  клиента депозира 200 лева.Разходите за гориво по време на наема са за сметка на клиента.

2. Услугата може да бъде ползвана само веднъж за целия срок на валидност на застрахователния договор и за не повече от 30 дни.

3. Срокът за ползване на заместващия автомобил се описва във възлагателно писмо и е валиден за периода от приемането на увредения автомобил в указания доверен сервиз до деня на приключване на ремонта.

4. В случай, че отстраняването на щетата налага удължаване на срока на ремонта над 30 дни, клиентът има възможност да удължи срока на ползване на заместващия автомобил за своя сметка. В този случай се подписва договор между клиента и  фирмата – партньор предлагаща рент-а-кар . 

„ЗД Евроинс” АД не се ангажира със съответствие в класовете на застрахования и заместващия автомобили, като последния се определя от застрахователя. Заместващият автомобил се предоставя и връща в доверения сервиз, от който е получен на територията на София, Варна и Бургас, и се ползва само на територията на Република България.


Обратно горе