Евроинс Иншурънс Груп

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е холдингово дружество, обединяващо инвестициите на Еврохолд  в застрахователния сектор на Балканите. Като самостоятелно обособена и фокусирана компания ЕИГ е добре капитализирана предвид високите регулаторни изисквания, което позволява на дружеството последователно разрастване и увеличаване на пазарните дялове. Част от структурата на ЕИГ са:

"ЗД Евроинс България" АД

"ЗД Евроинс Живот" ЕАД

"Евроинс Румъния Застраховане-Презастраховане" АД

"Евроинс Осигурување" АД Скопје

"Евроинс - Здравно осигуряване" АД

"ЕИГ Ре" АД

"Евроинс Украйна"


Обратно горе