Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас
Румяна Бетова

Румяна Бетова

Румяна Бетова притежава над 20-годишен опит като лидер в застрахователната индустрия.   Г-жа Бетова стартира кариерата си като експерт застраховане в „София Инс” АД през 1995г. Сертифициран актюер  и член на „Българско актюерско дружество” (БАД), пълноправен член на „Международната актюерска асоциация” (IAA) и „Груп Консултатив”. 

През 1999 г. се присъединява към екипа на QBE Insurance (Europe) Limited
От 2012 г. е управител на QBE Insurance (Europe) Limited - клон София 
През 2014 г.поема поста изпълнителен директор на „ЗД Евроинс“ АД. 
От 2015 г.е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД. 

Румяна Бетова притежава магистърска степен по „Социално осигуряване и управление на застраховането” от Стопанска академия Д.А. Ценов и магистърска степен по математика от  „Факултет по математика и информатика” към Софийски университет „Св. Климент Охридски. 

Владее английски и руски.